LiDAR puntenwolk

LiDAR staat voor Light Detection and Ranging en is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door het gebruik van laserpulsen. De techniek is vergelijkbaar met radar, waarbij radiogolven worden gebruikt in plaats van in dit geval lasergolven. Het bijzondere van deze techniek is, dat zij het mogelijk maakt om eventuele aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen te elimineren. Hiermee is het mogelijk om de werkelijke maaiveldhoogte te meten.

Wij kunnen een LiDAR meting uitvoeren vanuit ons vliegtuig en vanaf onze auto. Met het vliegtuig kun je boven elk denkbaar gebied een meting uitvoeren met een puntdichtheid tussen de 10 en 100 punten per vierkante meter. Met een auto is het meetgebied beperkt tot waar je kunt rijden maar kun je een zeer hoge puntdichtheid van enkele duizenden punten per vierkante meter realiseren.

Een LiDAR puntenwolk kan ongeclassificeerd en/of geclassificeerd worden opgeleverd in .las (laserbestand) formaat. In een geclassificeerde puntenwolk zijn alle objecten en vegetatie verwijderd uit de meting en blijft alleen de maaiveldhoogte over in de meting.

In het kort

  • Hoge nauwkeurigheden
  • Inzicht in volumes
  • Inzetbaar met de nieuwste technieken

Volledig DTM in NLCS

Een LiDAR meting werkt op basis van laserstralen die verzonden worden naar het aardoppervlak en weer worden ontvangen in de sensor. Door de tijd te berekenen van de laserstraal tussen de zending en het ontvangst kan het afstand tot het aardoppervlak worden berekent.

Voordelen laserscanning

Vlakdekkend meten met LiDAR scanning geeft vele voordelen. Door deze manier van werken blijft er geen bandenspoor on opgemerkt.
De inmeting kan tevens worden aangevuld met haarscherpe inspectiebeelden. Zo kan er visueel ook gekeken worden naar eventuele schadebeelden in het wegvlak.

Unieke aanpak inmeting

Doordat wij onze inmeting kunnen verzorgen vanuit ons eigen bemande vliegtuig hebben we geen inwin beperkingen. Alle aansluitende bermen en percelen kunnen indien nodig ook ingemeten worden. Dit geeft grote voordelen in het geval van een te wijzigen situatie.

Recent werk | Cases