Obliek foto's

Obliek foto’s worden genomen vanuit het vliegtuig en hebben van 45-graden op het aardoppervlak. Hierdoor krijg je zicht op het achter- en/of zijaanzicht van gebouwen en objecten. Obliek foto’s worden vaak gebruikt voor inspectiedoeleinden van objecten, kades en dijklichamen.

Een obliek foto wordt in tif of jpeg formaat opgeleverd samen met de bijbehorende fotolocatie. Hierdoor is het mogelijk om de obliek foto’s in een GIS-omgeving te bekijken. Obliek foto’s worden vaak samen met een orthofoto afgenomen.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Geen inwinbeperkingen
  • In te winnen in onze wekelijkse landmeetvluchten
  • Geen last van gewashoogtes door gebruik van LiDAR techniek
  • Vlakdekkend meten met vele duizenden hoogte punten per hectare

DTM meting “A32 vlot en veilig”

Het project “A32 vlot en veilig” is geheel door ons in 3D ingewonnen. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende inwin technieken vanaf de grond en vanuit de lucht.

Op basis van dit 3D model is een volledige DTM uitgewerkt volgens Rijkswaterstaat opleverspecificaties.

Hoogtemodellen dijklichamen

Voor waterschappen voeren we veel in metingen uit voor primaire en secundaire keringen. Deze in metingen kunnen gebruikt worden als 0-meting, revisiemeting of voor inspectiedoeleinden. Door de manier van inwinning kunnen we vele kilometers per dag inwinnen en verwerken tot modellen.

Lijnen en objecten

Alle aanwezige objecten kunnen makkelijk en nauwkeurig gekarteerd worden. Dit doen we aan de hand van onze ingewonnen data uit de lucht of vanaf de auto. We gebruiken hiervoor combinatie van LiDAR techniek met hoogwaardige orthofoto`s die ingepast worden in RD.

Recent werk | Cases