Volumemeting

De bepaling van volumes in een depot of werkterrein kunnen snel en veilig worden bepaald met LiDAR en ons vliegtuig. Door een keer te vliegen over het gebied hebben we alle data voor het berekenen van volumes. Het grote voordeel van het vliegtuig is dat er niemand op de grondlocatie aanwezig is en dat een meting binnen vijf minuten afgerond kan zijn. Qua veiligheid en de bijbehorende prijsstelling is een volumemeting met vliegtuig interessant voor onze opdrachtgevers. Gemiddeld voeren we elke week drie volumemetingen uit met ons vliegtuig.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Geen last van gewashoogtes door gebruik van LiDAR techniek
  • Vlakdekkend meten met vele duizenden hoogte punten per hectare

DTM meting “A32 vlot en veilig”

Het project “A32 vlot en veilig” is geheel door ons in 3D ingewonnen. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende inwin technieken vanaf de grond en vanuit de lucht.

Op basis van dit 3D model is een volledige DTM uitgewerkt volgens Rijkswaterstaat opleverspecificaties.

Hoogtemodellen dijklichamen

Voor waterschappen voeren we veel in metingen uit voor primaire en secundaire keringen. Deze in metingen kunnen gebruikt worden als 0-meting, revisiemeting of voor inspectiedoeleinden. Door de manier van inwinning kunnen we vele kilometers per dag inwinnen en verwerken tot modellen.

Lijnen en objecten

Alle aanwezige objecten kunnen makkelijk en nauwkeurig gekarteerd worden. Dit doen we aan de hand van onze ingewonnen data uit de lucht of vanaf de auto. We gebruiken hiervoor combinatie van LiDAR techniek met hoogwaardige orthofoto`s die ingepast worden in RD.

Recent werk | Cases